Định Cư Úc Diện Đầu Tư

Ưu điểm của chương trình đầu tư định cư Úc là giúp nhà đầu tư có thể xin được thị thực tạm trú Úc với thời hạn 5 năm, thời gian có thị thực trong khoảng 18-24 tháng, sau khi có tạm trú nhà đầu tư có thể nộp đơn xin thường trú nhân sau 3 năm sinh sống và thi lên quốc tịch Úc

DIỆN 188A/888A

ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ DIỆN DOANH NHÂN 188A

(*) Dựa vào thông tin yêu cầu đầu vào, chúng tôi sẽ đánh giá, tính điểm hồ sơ di trú của bạn, tư vấn lộ trình định cư giúp bạn có được tỷ lệ thành công cao nhất và đạt được mong muốn làm việc & sinh sống tại Úc.

Yêu cầu đương đơn

Yêu cầu về doanh nghiệp & kinh nghiệm