Đầu Tư Định Cư Mỹ L1/EB1C

VISA ĐẦU TƯ L1 LÀ GÌ?

Visa đầu tư L1 là một loại visa cấp cho các nhà quản lý/ điều hành cấp cao hoặc nhân viên có kiến thức chuyên môn, sang Mỹ để làm việc cho công ty chi nhánh hoặc công ty con của một công ty tại Việt Nam. Người được chuyển qua Mỹ làm việc thường là chủ của các doanh nghiệp nên thường được goị là visa đầu tư. Tuy nhiên, visa này có thể được cấp cho quản lý của công ty.

Có 2 loại visa đầu tư L1

ĐIỀU KIỆN XIN VISA ĐẦU TƯ L1

Đối với đương đơn

Đối với doanh nghiệp

THẾ MẠNH CỦA VISA ĐẦU TƯ L1