Đầu Tư Định Cư Mỹ EB5

Chương trình Định cư Mỹ EB-5 (Employment Base Fifth), là chương trình đầu tư định cư Mỹ dành riêng cho các nhà đầu tư nước ngoài mong muốn đầu tư vào Mỹ, mang lại lợi ích cho nền kinh tế Mỹ và tạo việc làm cho công dân Mỹ. Khi tham gia chương trình này, nhà đầu tư sẽ cùng gia đình mình, bao gồm vợ hoặc chồng và các con dưới 21 tuổi chưa kết hôn có thể nhận được thẻ xanh Mỹ, tận hưởng quyền lợi của cư dân thường trú và mở ra khả năng chấp nhận quốc tịch Mỹ.