Bảo lãnh vợ chồng đi Mỹ

Bảo lãnh vợ chồng diện IR1/CR1/F2A là thị thực định cư được cấp cho vợ/chồng của công dân Mỹ hoặc thường trú nhân. Vợ/chồng sẽ hoàn thành các bước xử lý thị thực bên ngoài Mỹ, khi nhập cảnh vào Mỹ sẽ trở thành thường trú nhân. Thẻ xanh sẽ được cấp trong vòng vài tuần sau khi người có thị thực nhập cảnh mà không cần làm thêm các thủ tục nào khác.