Bảo Lãnh Con đi Mỹ

Công dân Mỹ có quốc tịch Mỹ và Thường trú nhân Mỹ đều có quyền bảo lãnh con sang Mỹ đoàn tụ, Các diện bảo lãnh con tùy theo từng trường hợp bao gồm diện IR2, F1, F3, F2A, F2B

QUỐC TỊCH BẢO LÃNH CON

Công dân Mỹ có quyền bảo lãnh con sang Mỹ định cư.  Quốc tịch bảo lãnh con được chia thành 3 trường hợp:

1. Bảo lãnh con dưới 21 tuổi diện IR2

2. Bảo lãnh con trên 21 tuổi diện F1

2. Bảo lãnh con đã có gia đình diện F3

THẺ XANH BẢO LÃNH CON

Thường trú nhân Mỹ cũng có quyền bảo lãnh con đến Mỹ để định cư. Tuy nhiên chỉ có 2 trường hợp cha mẹ có thẻ xanh có thể bảo lãnh cho con:

1. Con dưới 21 tuổi chưa có gia đình diện F2A

2. Con trên 21 tuổi chưa có gia đình diện F2B